Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      activiteiten      bestuur      links

Wegonderhoud (2018)

Eind 2018 zijn aan de Zuurdiekster kant van Houwerzijl tot aan De Theefabriek de klinkers vervangen door asfalt. Zo is de overlast door trillingen die door het wegverkeer veroorzaakt werd sterk verminderd. Bij een aantal huizen werden als extra maatregelen trillingsschermen aangebracht.


Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl