Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      activiteiten      bestuur      links

Dorp zonder dak

Zoals besproken in de afgelopen jaarvergadering hebben we een budget van voormalige Gemeente De Marne gekregen om aan de leefbaarheid van ons dorp te werken.
Een aantal inwoners heeft hiervoor een projectplan ontwikkeld om de mogelijkheden en de huidige functies van het Speelbos verder te versterken.
Onder grote belangstelling werd dit projectplan vrijdag 30 augustus in het Speelbos door de werkgroep en bestuur aan de aanwezigen gepresenteerd. Het plan omvat de volgende onderdelen:

Een informatiebord
Zeilen tegen rookontwikkeling
Buitenkeuken Robuuste werkplaats en Barbecue
Zeecontainer (opslag en Menza) uitgiftepunt voor de eettafel en houtopslag
Openluchttheater: dans, muziek en spel
Een vogelkasten bos
Een insectenhotel
Vlinder- en bijentuin
Plukbos
Waterwegen: sloten minder recht maken met een flauw talud voor meer natuur en als interessantere speelplekken
Afscheiding
Aanpassen beplanting: openen van het dichte bos met open plekken en het plaatsen van enkele fruitbomen en struiken
Een avonturen klimpad over het water en schaalverbreding het Speelbos
Uitgraven van de vijver, verdiepen en vergroten.
Stapstenen / stoppels

Er werd door de aanwezige bewoners enthousiast op de plannen gereageerd en ook voor het meehelpen bij de uitvoering van het plan, klonk een breed draagvlak.
Het projectplan is nu doorgestuurd naar de gemeente. Zo gauw er antwoord van de gemeente komt, zal iedereen hiervan op de hoogte worden gesteld.

Wie het projectplan nog wil inzien kan terecht bij Dick Ronner in de winkel van Zolderman.


Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl