Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      activiteiten      bestuur      links

Doedag 21 december 2019 Houwerzijl

In Houwerzijl heeft de vereniging Dorpsbelangen geen dorpshuis ter beschikking. En dan zijn er soms subsidieregelingen voor dorpen die gericht zijn op duurzaamheid en ervan uitgaan dat er wel een dak aanwezig is. Daar heeft het bestuur van de vereniging iets op gevonden.
Bij gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen is een plan ingediend onder de titel dorpshuis zonder dak. Houwerzijl heeft een speelbos met een markante uivormige vuurplaats, die erg in trek is bij de dorpsbewoners maar ook bij vele passanten die hier graag picknicken en hun kinderen laten spelen. In het plan zijn de wensen uitgewerkt om de ontmoetingsplaats verder te verbeteren en de natuur en de duurzaamheid te versterken.

Op zaterdag 21 december hebben de bewoners van Houwerzijl de handen uit de mouwen gestoken en zijn begonnen met de uitvoering van de ingediende plannen. Want de gemeente, de provincie en het nationaal programma door Groningen dorpen hebben de plannen goedgekeurd.
Er werd een start gemaakt met het ophangen van nestkastjes en het maken van een insectenhotel. De nieuw aangeschafte zeilen voor een betere trek in de ui werden opgehangen. De eerste palen voor een koek-en-zopietent zijn in de grond geplaatst. En in de slibstream werden ook nog even een paar schelpenpaden aangevuld met schelpen.
Het was een gezellige doedag in Houwerzijl waar er nog een paar gaan volgen om het totale plan te verwezenlijken. De dag werd afgesloten met soep met en zonder ballen die op het houtvuurtje in de ui verhit werd.


Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl