Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      activiteiten      bestuur      links

Rondleiding door natuurbeheer in Speelbos juni 2019 Dorpsbelangen Houwerzijl

We krijgen met regelmaat vragen over de bomen in het speelbos. Momenteel lijken er bomen ziek en in slechte staat te zijn. Wij begrijpen en delen deze zorgen. De bomen en het groen vallen niet onder het beheer van Dorpsbelangen. Uiteraard hebben we wel contact met de gemeente en maken we melding als we zaken signaleren. De gemeente laat zich adviseren en het uitvoerend werk doen door GradiŽnt Natuurbeheer. Een bedrijf dat zich inzet voor ecologisch en duurzaam onderhoud en beheer van diverse gebieden in Nederland. Door gefaseerd ecologisch maaien of natuurtechnisch bosbeheer wordt er een natuurlijke omgeving gecreŽerd, waarbij het gebied er tegelijkertijd goed onderhouden uit blijft zien. GradiŽnt streeft naar een harmonieuze leefomgeving voor mens en natuur. Een grote biodiversiteit waar ruimte is voor diverse planten, vogels, insecten, amfibieŽn en zoogdieren.

Op maandag 17 juni gaf Jasper van GradiŽnt Natuurbeheer voor het dorp een rondleiding in het Speelbos, waarvoor iedereen in de laatste nieuwsbrief was uitgenodigd. Zo konden alle vragen worden gesteld.
Jasper komt 3x per jaar voor een maaironde. Vooraf onderzoekt hij eerst de groei en ontwikkeling van de diverse gebieden in het Speelbos. De vegetatie bepaalt waar wordt gemaaid; hierin probeert hij de beschermde planten als de ratelaar en orchidee te behouden. Daar waar de ratelaar groeit, onderdrukt die de groei van grassoorten en zorgt ervoor dat andere bloemen zich kunnen vermeerderen. Dat dit maaien op deze manier succes heeft, blijkt wel want in de loop der jaren staat er inmiddels al heel wat meer ratelaar en orchideeŽn. Daarnaast blijven er ruimschoots voldoende grassoorten zodat de vogels als rietzanger en karekiet hierin kunnen nestelen.

De poel schuin tegenover de Ui ligt op dit moment zo goed als droog. Dit wordt veroorzaakt door de lage grondwaterstand en kan niet worden verholpen. Jasper stelt voor om niet meer paadjes te willen creŽren in het natuurlijke stuk land, hiermee wordt de vegetatie verstoord en dit zou echt jammer zijn.

Tijdens de maairondes worden ook de bomen en struiken in het bos bekeken. Bomen die gevaar kunnen geven worden weggehaald. Zo is dit ook gebeurd met de kastanjeboom aan de westkant van het bos. Uiterlijk leek de boom nog redelijk gezond, maar doordat er veel in deze boom werd gespeeld ontstond er een gevaarlijke situatie, de boom was hierdoor in een te slechte conditie en bij kastanjebomen is bekend dat er dan heel makkelijk zomaar pardoes takken kunnen breken. Dode bomen worden niet per definitie weggehaald. Op de plek waar dode bomen hebben gestaan ligt het hout zo kriskras gestapeld dat hier de vogels en andere beestjes in kunnen schuilen, nestelen of overwinteren. Voor de specht is dit bij voorbeeld een geweldige plek. Ook ontstaat er direct een ander klimaat voor omringende bomen. Dus elke keer wordt gekeken of het echt nodig is een oude of dode boom weg te halen. Gelukkig kon Jasper alweer verschillende nieuwe jonge bomen aanwijzen! Er is een aantal plekken waar bramen groeien, deze kun je niet wegkrijgen want ze komen net zo hard weer terug.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het speelbos. De bewoners zorgen voor het onderhoud en toegang tot de speeltoestellen en het vrijhouden van de paden. Als er zorgen zijn over de gezondheid en veiligheid van bomen/struiken dan moet de gemeente hiervan op de hoogte worden gesteld, zij zullen dan actie ondernemen. Meer informatie is te vinden op https://www.gradientnatuurbeheer.nl/


Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl